Sunday, July 30, 2017

இன்றைய நிஜம்!கனவாகிப்போன நிஜத்தின் எச்சம்,
இன்னும் இருக்கிறது,
காய்ந்த விழிகளின் ஓரத்தில்,
கசந்த வாழ்வின்  தழும்புகளாக!

மேலும் .வாசிக்க...

No comments:

Post a Comment

New Posts will be in your mail!

கமோடிடிவணிகம்–அறிமுகம்!

Total Pageviews