Wednesday, September 10, 2014

அன்பர் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்!

தங்கள் வருகைக்கு நன்றி!

விரைவில் புதிய பதிவுகளுடன் உங்களை அன்புடன் 
வரவேற்கக்காத்திருக்கிறேன்!

நன்றி!

Sunday, September 7, 2014

அன்பு வாசகர் அனைவருக்கும் இனிய ஓணம் பண்டிகை நல் வாழ்த்துக்கள்!

பண்டிகைகள் நாம் கொண்டாடினாலும், கொண்டாடாவிட்டாலும், 

பண்டிகைகள் தரும் ஆனந்தமும்,கொண்டாட்டமும் எல்லாருக்கும் பொதுவே!

இந்த தேசத்தின் நதிகளைப்போல்! 

சமூக நல்லிணக்கம் போற்றுவோம்! மனிதம் நேசிப்போம்!!
New Posts will be in your mail!

கமோடிடிவணிகம்–அறிமுகம்!

Total Pageviews